หลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา

 
รวมทั้งหมด 363 หลักสูตร  : แสดงลำดับที่ 21 ถึง 30
 
ลำดับ
หัวข้ออบรม
กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากร
วันที่อบรม
เวลา (น.)
สถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร
สถานะ (สมัคร/รับ)
21
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(12/03/61 เวลา 08.45-10.15น.) - 12-03-61 ถึง 12-03-61 08.45 - 10.15 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
22
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(12/03/61 เวลา 10.30-11.45น.) - 12-03-61 ถึง 12-03-61 10.30 - 11.45 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
23
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(12/03/61 เวลา 13.00-14.15น.) - 12-03-61 ถึง 12-03-61 13.00 - 14.15 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (51/50)
24
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(12/03/61 เวลา 14.30-15.45น.) - 12-03-61 ถึง 12-03-61 14.30 - 15.45 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
25
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(13/03/61 เวลา 08.45-10.15น.) - 13-03-61 ถึง 13-03-61 08.45 - 10.15 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
26
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(13/03/61 เวลา 10.30-11.45น.) - 13-03-61 ถึง 13-03-61 10.30 - 11.45 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
27
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(13/03/61 เวลา 13.00-14.15น.) - 13-03-61 ถึง 13-03-61 13.00 - 14.15 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
28
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(13/03/61 เวลา 14.30-15.45น.) - 13-03-61 ถึง 13-03-61 14.30 - 15.45 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
29
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(14/03/61 เวลา 08.45-10.15น.) - 14-03-61 ถึง 14-03-61 08.45 - 10.15 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
30
กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา (รหัส57) ทดสอบภาษาอังกฤษ CEPT น.ศ.รหัส57(14/03/61 เวลา 10.30-11.45น.) - 14-03-61 ถึง 14-03-61 10.30 - 11.45 LI508 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษาฯ 29-01-2561 ถึง 18-02-2561
ปิดรับสมัคร (50/50)
 
<<    <    >    >>   
 
วันที่ปัจจุบัน 17 ตุลาคม 2562 เวลา 20:33:17 น.