หลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา

 
รวมทั้งหมด 363 หลักสูตร  : แสดงลำดับที่ 361 ถึง 363
 
ลำดับ
หัวข้ออบรม
กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากร
วันที่อบรม
เวลา (น.)
สถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร
สถานะ (สมัคร/รับ)
361
Vocabulary for Daily Conversation (ทุกวันพุธ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 23-09-2558 ถึง 25-11-2558 08.30 - 11.30 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 5 ห้อง LI-5 14-09-2558 ถึง 19-09-2558
ปิดรับสมัคร (40/40)
362
Daily English Conversation (รอบบ่าย-ทุกวันพฤหัสบดี) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 24-09-2558 ถึง 26-11-2558 13.00 - 16.00 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 5 ห้อง LI-5 14-09-2558 ถึง 19-09-2558
ปิดรับสมัคร (39/40)
363
Daily English Conversation (รอบเช้า-ทุกวันพฤหัสบดี) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 24-09-2558 ถึง 26-11-2558 08.30 - 11.30 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 5 ห้อง LI-5 14-09-2558 ถึง 19-09-2558
ปิดรับสมัคร (40/40)
 
<<    <         
 
วันที่ปัจจุบัน 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:51:32 น.