หลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษา

 
รวมทั้งหมด 363 หลักสูตร  : แสดงลำดับที่ 351 ถึง 360
 
ลำดับ
หัวข้ออบรม
กลุ่มเป้าหมาย
วิทยากร
วันที่อบรม
เวลา (น.)
สถานที่
วันที่เปิดรับสมัคร
สถานะ (สมัคร/รับ)
351
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบเช้า คุณอัจฉรา นามวงศ์ 27-10-2558 ถึง 27-10-2558 09.00 - 10.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 25-10-2558
ปิดรับสมัคร (31/40)
352
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบบ่าย คุณอัจฉรา นามวงศ์ 27-10-2558 ถึง 27-10-2558 13.00 - 14.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 25-10-2558
ปิดรับสมัคร (28/40)
353
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบเช้า คุณอัจฉรา นามวงศ์ 28-10-2558 ถึง 28-10-2558 09.00 - 10.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 25-10-2558
ปิดรับสมัคร (16/40)
354
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบบ่าย คุณอัจฉรา นามวงศ์ 28-10-2558 ถึง 28-10-2558 13.00 - 14.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 25-10-2558
ปิดรับสมัคร (18/40)
355
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบเช้า คุณอัจฉรา นามวงศ์ 29-10-2558 ถึง 29-10-2558 09.00 - 10.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 22-10-2558
ปิดรับสมัคร (21/40)
356
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบบ่าย คุณอัจฉรา นามวงศ์ 29-10-2558 ถึง 29-10-2558 13.00 - 14.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 22-10-2558
ปิดรับสมัคร (5/40)
357
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบเช้า คุณอัจฉรา นามวงศ์ 30-10-2558 ถึง 30-10-2558 09.00 - 10.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 22-10-2558
ปิดรับสมัคร (11/40)
358
โครงการอบรมแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษแบบมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รอบบ่าย คุณอัจฉรา นามวงศ์ 30-10-2558 ถึง 30-10-2015 13.00 - 14.00 ณ ห้องทดสอบ สถาบันภาษา 06-10-2558 ถึง 22-10-2558
ปิดรับสมัคร (12/40)
359
Say It Right (ทุกวันจันทร์) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 21-09-2558 ถึง 23-11-2558 13.00 - 16.00 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 5 ห้อง LI-5 14-09-2558 ถึง 19-09-2558
ปิดรับสมัคร (40/40)
360
Learning English Thru Song and Movie (ทุกวันอังคาร) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4 อาจารย์ประจำสถาบันภาษา 22-09-2558 ถึง 24-11-2558 8.30 - 11.30 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม ชั้น 5 ห้อง LI-6 14-09-2558 ถึง 19-09-2558
ปิดรับสมัคร (40/40)
 
<<    <    >    >>   
 
วันที่ปัจจุบัน 17 ตุลาคม 2562 เวลา 19:54:01 น.