NPRU International Day

NPRU International Day วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม เวลา 8.30 - 16.30 น.
งานนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติจากประเทศจีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย อเมริกา เวียดนาม อังกฤษ แคนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส และกลุ่มประเทศอเมริกาใต้