สื่อฝึกภาษา

ประเภทสื่อฝึกภาษา

 • หนังสือ
  • หนังสืออ่านนอกเวลา (Story Books)
  • คู่มือทดสอบภาษาอังกฤษ
  • หนังสืออาเซียนฉบับการ์ตูน
  • Dictionary
  • หนังสือทั่วไป
  • คู่มือการสอนภาษาอังกฤษ
  • หนังสือเตรียมสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS
 • CD / DVD
  • แบบทดสอบ เช่น TOEIC, TOEFL
  • ฝึกภาษา
  • ภาพยนตร์
  • เพลง
 • หนังสือพิมพ์ / วารสาร
  • Bangkok Post
  • Future
  • Student Weekly
  • GURU