ติดต่อเรา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาคาร A2 ชั้น 1

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 109329

เบอร์ภายใน 3080-3081

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เวลาให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ

วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย