โครงสร้างการทดสอบ

โครงสร้างการทดสอบภาษาเพื่อจบการศึกษา

 

fc-t-08-28-2013