ดาว์นโหลดไฟล์โปรแกรมลงทะเบียนรายชื่อเพื่อเข้าทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

https://drive.google.com/file/d/0B-KLrNilO2LgMmxnVElndWdlQzQ/edit?usp=sharing