เพิ่มรอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

สถาบันภาษาเพิ่มรอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2557 รอบที่ 5 เวลา 16.00 - 17.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าทดสอบได้ที่สถาบันภาษา คุณปลา เบอร์ภายใน 3080-3081

 

>>> ตรวจสอบตารางทดสอบ