สรุปข้อมูลชั่วโมงการเข้าใช้โปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2557

 

USER 57npru00001 - 00500

USER 57npru00501 - 01000

USER 57npru01001 - 01500

USER 57npru01501 - 01811