รายงานผลชั่วโมงการเข้าใช้โปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 

- รายงานผลชั่วโมการเข้าใช้งานประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

(สำหรับ นศ.รหัส 56  เก็บ 150 คะเเนน)

หมายเหตุ: 1 ชั่วโมง = 1 คะเเนน

โปรแกรม Speexx  >>> 001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  011  012  013