ชิงทุนต่างประเทศ

11-21-2012

อยากไปต่างประเทศ ฟรี ไหม? โอกาสของนักศึกษามาถึงแล้ว...

  • เรียนภาษา ณ ประเทศมาเลเซีย 1 เดือนเต็ม
  • พบเพื่อนใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
  • เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน
  • ใช้ภาษาในบรรยากาศสนุก สบาย เป็นกันเอง


ด่วน 20 ทุน

ฝึกมากได้ลุ้นมาก


เงื่อนไข

  • เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 ทุกสาขา
  • รับการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนและหลังร่วมกิจกรรมฝึกภาษา
  • ต้องฝึกภาษาให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้ โปรแกรม English Discoveries/ Ellis หรืออ่านหนังสือนอกเวลา

สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคาร A2 ชั้น 1