รายละเอียดศูนย์สอบภาษาจีน

   

       เปิดแล้ว ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองแบบออนไลน์ (HSK Internet-Base Test ) เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท – เอก ในประเทศจีน หรือทำงานในบริษัทที่ต้องใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลาง

                                                                                                                                          

.                                                                                                                  สมัครเข้าสอบได้ที่นี่

 

ตารางการรับสมัคร สอบ และประกาศผล

วันปิดรับสมัครวันสอบวันประกาศผล
31 ธันวาคม 2557 10 มกราคม 2558 10 กุมภาพันธ์ 2558
22 มกราคม 2558 1 กุมภาพันธ์ 2558 8 มีนาคม 2558
18 มีนาคม 2558 28 มีนาคม 2558 28 เมษายน 2558
8 เมษายน 2558 18 เมษายน 2558 18 พฤษภาคม 2558
6 พฤษภาคม 2558 16 พฤษภาคม 2558 16 มิถุนายน 2558
4 มิถุนายน 2558 14 มิถุนายน 2558 14 กรกฎาคม 2558
9 กรกฎาคม 2558 19 กรกฎาคม 2558 19 สิงหาคม 2558
6 สิงหาคม 2558 16 สิงหาคม 2558 16 กันยายน 2558
3 กันยายน 2558 13 กันยายน 2558 13 ตุลาคม 2558
7 ตุลาคม 2558 17 ตุลาคม 2558 17 พฤศจิกายน 2558
4 พฤศจิกายน 2558 14 พฤศจิกายน 2558 14 ธันวาคม 2558
26 พฤศจิกายน 2558 6 ธันวาคม 2558 6 มกราคม 2559

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดการชำระเงิน

มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุภิญญา สุขุยานนท์

โทร.08-6396-4640 E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.