รายงานผลชั่วโมงการเข้าใช้โปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55)

 

- รายงานผลชั่วโมงการเข้าใช้งานประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 (สำหรับ นศ.รหัส 55 เก็บเพิ่ม 30 คะเเนน)

หมายเหตุ: 1 ชั่วโมง = 1 คะเเนน

โปรแกรม Ellis

โปรแกรม English Discoveries

โปรแกรม Tell Me More

โปรแกรม Speexx >>> 001  002  003  004  005  006  007  008