โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ (International Day 2014)

 

DSC03202 DSC03223 DSC03225

DSC03228 DSC03261 DSC03269

DSC03350 DSC03362