แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบประมาณสถาบันภาษา ประจำปีงบประมาณ 2558 เขียนโดย Super User 370
การผ่านเกณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศ เขียนโดย Super User 3229
การอบรมสาธิตการใช้โปรแกรม speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เขียนโดย Super User 581
เพิ่มรอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Super User 469
โครงการอบรมโปรแกรมฝึกภาษา speexx เขียนโดย Super User 712
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เขียนโดย Super User 548
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เขียนโดย Super User 429
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการตำรวจ รุ่น 3 และรุ่น 7 เขียนโดย Super User 683
โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขียนโดย Super User 507
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เขียนโดย Super User 1962